Zarezerwuj pokój

Przetargi

AKTUALNE

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 11.10.2019

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.09.2019

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Wyjaśnienia i modyfikacja do przetargu
 2. SIWZ - zmodyfikowane

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób
 11. Wzór gwarancji wadialnej

ARCHIWALNE

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 26.08.2019
 3. SIWZ - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 4. Wykaz usług - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 5. Projekt umowy - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 6. Wykaz osób - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób