Zarezerwuj pokój

Przetargi

AKTUALNE

Klub Sportowy "AZS Wrocław" Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa budynku usługowego (biurowego) – inkubatora e-sportu 

Odwołanie do przetargu

 1. Odwołanie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu z dnia 08.07.2020

 1. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z dnia 24.06.2020

 1. Ceny ofert po poprawkach

Informacja z dnia 16.06.2020

 1. Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 10.06.2020

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ pakiet nr 4
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ
 3. SIWZ cz. III
 4. Modyfikacja nr 4 SIWZ
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ pakiet nr 3
 6. Aw-15
 7. Aw-14
 8. Aw-13
 9. Blacha perforowana
 10. Wrocław Zbrojeniowa

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 09.06.2020

 1. Wyjaśnienia do przetargu

Wyjaśnienia do przetargu z dnia 05.06.2020

 1. Opinia geotechniczna
 2. Wyjaśnienia do przetargu

Modyfikacja do przetargu z dnia 04.06.2020

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja nr 3 z dnia 04.06.2020 
 3. Wzór umowy cz. II
 4. SIWZ cz. I

Modyfikacja do przetargu z dnia 01.06.2020

 1. Formularz oferty
 2. Modyfikacja nr 2 z dnia 01.06.2020 
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ
 4. Modyfikacja nr 2 SIWZ

Modyfikacja do przetargu z dnia 27.05.2020

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja nr 1 z dnia 27.05.2020
 3. SIWZ cz.I z dnia 27.05.2020

Załączniki z dnia 25.05.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ cz. I (IDW)
 3. Wzór umowy cz. II
 4. SIWZ cz. III (OPZ)
 5. Uzgodnienia energetyka
 6. Uzgodnienia MPWIK
 7. Warunki przyłącze gazowe
 8. Formularz oferty
 9. Oświadczenie - braku podstaw wykluczenia
 10. Oświadczenie - spełnianie warunków
 11. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 12. Wykaz robót budowlanych
 13. Wykaz osób
 14. Wzór gwarancji wadialnej
 15. Wzór gwarancji należytego zabezpieczenia wykonania umowy
 16. Projekt budowlany (.pdf) / Projekt budowlany (.zip)
 17. Dokumentacja wykonawcza
 18. Pozwolenie na budowę

ARCHIWALNE

Przetargu nr 3/PN/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b  we Wrocławiu”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 16.01.2020

 1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Załączniki z dnia 19.12.2019

 1. Informacja z otwarcia ofert


Dadatkowe załączniki:

 1. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 16.12.2019
 2. Modyfikacja do przetargu - 16.12.2019
 3. Zmodyfikowana SIWZ - 16.12.2019
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ - 16.12.2019

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie - brak podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie - spełnianie warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Projekt budowlany
 10. Wykaz osób
 11. Wzór gwarancji wadialnej

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 11.10.2019

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.09.2019

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Wyjaśnienia i modyfikacja do przetargu
 2. SIWZ - zmodyfikowane

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób
 11. Wzór gwarancji wadialnej

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla realizacji zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacja:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 26.08.2019
 3. SIWZ - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 4. Wykaz usług - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 5. Projekt umowy - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019
 6. Wykaz osób - zmodyfikowany z dnia 26.08.2019

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 6. Oświadczenie o nieprzynależności do grupy kapitałowej
 7. Wykaz usług
 8. Projekt umowy
 9. Koncepcja inkubatora E-SPORTU
 10. Wykaz osób