Zarezerwuj pokój

Przetargi

Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu z siedzibą: 51-605 Wrocław, ul. Mianowskiego 2b składa zapytanie ofertowe na:

 

1. Wymianę złoża filtrującego w filtrach wody basenowej wraz z utylizacją starych złóż 

    a) Filtry piaskowo-żwirowe – 4 szt. o średnicy 1250 mm

    b) Filtr jacuzzi – złoże AFM – 1 szt. o średnicy 910 mm

 

2. Wymiana tablicy elektrycznej jacuzzi wraz z okablowaniem.

 

Kryterium oceny ofert:  cena.

 

 

Termin złożenia ofert: 06.11.2017 na adres: obiektysportowe@hotelgem.com.pl