Zarezerwuj pokój

HALA WIELOFUNKCYJNA I SALA FITNESS

Z hali wielofunkcyjnej i sali fitness będą mogli korzystać wyłącznie:

  • sportowcy zawodowi (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));
  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));
  • zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
  • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));
  • zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  • dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Aby móc skorzystać z naszych obiektów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja oraz przedłożenie stosownych dokumentów(wystawionych przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe lub odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski lub Paraolimpijski), najpóźniej przed rozpoczęciem rezerwacji na recepcji Hali Tenisowej i Wielofunkcyjnej. W innym przypadku rezerwacje nie będą mogły być zrealizowane.


Tuż przy hali tenisowej znajduje się nowa część naszego obiektu w której mieści się wielofunkcyjna hala sportowa (na I piętrze) oraz sala fitness (na parterze). Oba te obiekty dają szerokie pole możliwości do organizacji zajęć sportowych, warsztatów, zawodów, wystaw, czy pokazów. Obiekty są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rezerwacji należy dokonywać na recepcji hali osobiście, telefonicznie – 71 348 38 89, 71 372 93 37, lub drogą mailową - hala@hotelgem.com.pl.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja obiektów i usług.

HALA WIELOFUNKCYJNA

Hala wielofunkcyjna mieszcząca się na pierwszym piętrze, charakteryzuje się wymiarami – długość 28 m, szerokość 15 m, wysokość w najwyższym punkcie 7,86 m, wysokość w najniższym punkcie 5,35 m. Tak duża sala daje wiele możliwości zarówno do uprawiania różnych dyscyplin sportu, jak i organizowania eventów. Na co dzień trenują na niej siatkarze, koszykarze, badmintoniści, zawodnicy footbagu oraz tenisa stołowego, a także odbywają się tutaj zajęcia ogólnorozwojowe, aerobik i tańce. Jest to również doskonałe miejsce do organizowania warsztatów, pokazów oraz wystaw. Na naszej hali wielofunkcyjnej odbywały się między innymi warsztaty taneczne SDA Winter Camp 2018 i Mad Vibe Camp Winter Edition 2018, zawody sportowe promujące aktywność fizyczną w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu Akademickiego, treningi karate i ju-jitsu zawodników The World Games 2017, warsztaty artystyczne i turnieje dla osób niepełnosprawnych, zawody sportowe dla dzieci i dorosłych oraz półkolonie gimnastyki artystycznej.

Hala wielofunkcyjna jest przystosowana dla następujących dyscyplin sportu:

  • piłka koszykowa – wymiary boiska – szerokość 13,6 m, długość 24 m, wysokość kosza i linie rzutów wg norm;
  • piłka siatkowa – wymiary boiska – szerokość 9 m, długość 18 m;
  • badminton – dysponujemy trzema boiskami o standardowych wymiarach;
  • tenis stołowy – dysponujemy sześcioma stołami marki Butterfly oraz Andro, rozstawianymi na hali wielofunkcyjnej lub sali fitness w zależności od dostępności obiektów i ilości zarezerwowanych stołów.
CENNIK WYNAJMU HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Podana cena jest ceną brutto.
Obowiązuje od 1.09.2016.

CZAS WYNAJMU
CENA WYNAJMU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ

1 GODZINA

120 PLN

CENNIK WYNAJMU KORTÓW DO BADMINTONA

Poniższe ceny dotyczą wynajmu jednego boiska przez 1 godzinę.
Podane ceny są cenami brutto.
Obowiązuje od 1.09.2020.

DZIEŃ TYGODNIA
CENA ZA GODZINĘ ZA 1 BOISKO

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA, ŚWIĘTA

OSOBY DOROSŁE
UCZNIOWIE, STUDENCI,
CZŁONKOWIE AZS

40 PLN

30 PLN

Do odwołania nie wypożyczamy rakiet do badmintona.

CENNIK WYNAJMU STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO

Poniższe ceny dotyczą wynajmu jednego stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę.
Podane ceny są cenami brutto.
Obowiązuje od 1.09.2020.

CZAS WYNAJMU
CENA WYNAJMU 1 STOŁU*
1 GODZINA40 PLN

* Stoły do tenisa stołowego są ustawiane na sali fitness lub hali wielofunkcyjnej, o miejscu rozstawienia decyduje obsługa Recepcji; dysponujemy 6 stołami do tenisa stołowego.

Nie ma możliwości dokonania stałej rezerwacji na tenisa stołowego. Pojedyncze rezerwacje można robić z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. 

Do odwołania nie wypożyczamy rakietek do tenisa stołowego.

SALA FITNESS

To idealne miejsce dla pragnących prowadzić i uprawiać rożne odmiany fitnessu, zarówno zajęć klasycznych, jak i ukierunkowanych na ulubione formy ruchu (zumba, joga, pilates, fit ball, zdrowy kręgosłup, zajęcia dla seniorów, dla kobiet w ciąży, dla dzieci). Aktualnie na sali odbywają się zajęcia z Profilaktyki ruchowej. Sala fitness posiada wymiary – długość 13,5 m, szerokość 7,3 m.

Na sali fitness można również zagrać w tenisa stołowego. Dysponujemy sześcioma stołami, które są rozstawiane na hali wielofunkcyjnej lub sali fitness w zależności od dostępności i ilości zarezerwowanych stołów. Cennik wynajmu stołu znajduje się powyżej.

CENNIK WYNAJMU SALI FITNESS

Podana cena jest ceną brutto.
Obowiązuje od 1.09.2016.

CZAS WYNAJMU
CENA WYNAJMU SALI FITNESS

1 GODZINA

80 PLN

Zapraszamy na zajęcia z PROFILAKTYKI RUCHOWEJ prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę z wieloletnim stażem. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 18:00 i w środy o godzinie 17:30, trwają 1 godzinę.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia zostają zawieszone do odwołania.

CENNIK

1 wejście

9 PLN

Zajęcia są przeznaczone dla każdego (zwłaszcza 45+), dla osób pragnących poprawić sprawność ruchową własnego ciała, a także dla tych z dolegliwościami górnego i dolnego odcinka kręgosłupa. Pomagają zwiększyć możliwości ruchowe, zredukować stres, poprawiają kondycję i sprawność, zwiększają wydolność układu krążenia i oddechowego, pomagają zredukować masę ciała i poprawić sylwetkę. Uwzględniają możliwości i aktualny stan zdrowia ćwiczących, a w razie potrzeby prowadzący dobiera ćwiczenia indywidualnie. Ćwiczenia prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych, w małych grupach, w różnych pozycjach. Składają się na nie ćwiczenia czynne wolne oraz z różnymi przyborami – laski gimnastyczne, piłki, ciężarki.