Zarezerwuj pokój

HALA TENISOWA

Z hali tenisowej będą mogły skorzystać zorganizowane grupy dziecięce i młodzieżowe (do 18 roku życia).

Poza tym z hali będą mogli korzystać:

  1. sportowcy zawodowi (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));

  2. zawodnicy pobierający stypendium sportowe (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

  3. zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;

  4. zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

  5. zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

  6. dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI 

Aby móc skorzystać z hali tenisowej (dotyczy podpunktów 1-6) wymagane jest przedłożenie stosownych dokumentów, o których mowa w rozporządzeniach Rady Ministrów z 19.03.2021, najpóźniej przed rozpoczęciem rezerwacji na recepcji. W innym przypadku rezerwacje nie będą mogły być zrealizowane.


Hala tenisowa o powierzchni 2400 m² z trzema pełnowymiarowymi kortami o twardej nawierzchni Green Set. Jej bezpośrednie położenie obok kortów ziemnych zewnętrznych ,daje szczególne możliwości dla łączenia organizacji zawodów bez względu na warunki atmosferyczne. Oświetlenie hali zapewnia przekaz transmisji telewizyjnej. W trakcie imprez uruchamiamy na hali kawiarenkę tenisową przystosowaną do pełnienia funkcji małej gastronomii. Ze względu na wielkość obiektu wielokrotnie organizowaliśmy duże imprezy sportowe, takie jak: turnieje i mistrzostwa brydża, szachów, judo i tenisa stołowego. Hala to również idealne miejsce do organizacji targów, pokazów, eventów firmowych.

 

Rezerwacji kortów należy dokonywać na recepcji hali tenisowej osobiście lub telefonicznie – 71-372-93-37, 71 348 38 89. Zachęcamy również do rezerwacji online przez portal Twój Tenis (opcja „Zarezerwuj kort” na dole strony).

CENNIK WYNAJMU KORTÓW NA HALI TENISOWEJ SEZON LETNI 2021

Poniższe ceny dotyczą wynajmu jednego kortu przez 1 godzinę.
Podane ceny są cenami brutto.

DZIEŃ TYGODNIAGODZINACENA ZA GODZINĘ ZA KORT
poniedziałek – piątek7:00 – 15:0035,00 PLN
15:00 – 22:0048,00 PLN
sobota, niedziela, święta7:00 – 20:0045,00 PLN

Obowiązuje od 1.05.2021 do 30.09.2021.

PROMOCJA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

 

Zniżka dla młodzieży i studentów (do 26 r.ż. – wymagana ważna legitymacja) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 - 30 zł/h. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

Nie wypożyczamy rakiet i piłek tenisowych do odwołania.

KORTY TENISOWE ZEWNĘTRZNE

Dysponujemy 5 kortami zewnętrznymi o nawierzchni ceglanej, w tym 4 kortami oświetlonymi oraz kortem centralnym z trybunami. Stwarza to duże możliwości do organizacji turniejów tenisowych o charakterze rekreacyjnym czy też sportowym. Na naszych obiektach gościliśmy turnieje o randze ogólnopolskiej (Mistrzostwa Polski), jak również międzynarodowej (Międzynarodowy Turniej w tenisie na wózkach). Kort centralny z trybunami dla 350 osób daje dodatkowe możliwości do nadania odpowiedniej rangi organizowanym zawodom.

 

Korty zewnętrzne są zamknięte do 09.05.2021.


Akceptujemy karty:

ZNIŻKI Z KARTAMI
 OK SystemFitProfit

Multisport Plus, Classic, Senior, Light, Student,
MultiActive oraz Multisport Plus KIDS, KIDS, Classic KIDS, Light KIDS, MultiActive KIDS

za 1 osobę posiadającą kartę

rabat 15 PLN*rabat 15 PLN*rabat 15 PLN*

* użytkownikom kart FitProfit i Multisport przysługuje jeden rabat dziennie; karty Multisport - maksymalna ilość użytkowników korzystających z tego samego kortu w tym samym czasie wynosi dwóch użytkowników