Zarezerwuj pokój

BOISKA SPORTOWE

Z boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną, krytej pływalni, hali wielofunkcyjnej i sali fitness będą mogli korzystać wyłącznie:

- sportowcy zawodowi (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3));

- zawodnicy pobierający stypendium sportowe (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

- zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej

- zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133));

- dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

- uczniowie szkół mistrzostwa sportowego w ramach zajęć szkolnych.

 

Aby móc skorzystać z naszych obiektów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja oraz przedłożenie stosownych dokumentów o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.12.2020 najpóźniej przed rozpoczęciem rezerwacji na właściwej recepcji (recepcja Hali tenisowej i wielofunkcyjnej – boisko, hala wielofunkcyjna, sala fitness; recepcja Basenu - basen). W innym przypadku rezerwacje nie będą mogły być zrealizowane.


  • boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 98 x 64 m
  • boisko do piłki nożnej trawiaste o wymiarach 75 x 40 m
  • 2 boiska do piłki siatkowej plażowej

Wszelkich informacji na temat boisk udziela recepcja hali tenisowej. Ich rezerwacji należy dokonywać osobiście, telefonicznie – 071-372-93-37, bądź drogą mailowąhala@hotelgem.com.pl
Rezerwacja boiska sztucznego do piłki nożnej wymaga potwierdzenia pisemnego, najlepiej  drogą elektroniczną.

CENNIK WYNAJMU BOISK SPORTOWYCH

Podane ceny są cenami brutto.
Obowiązują od 1.09.2020.

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ

 SeniorzyZ oświetleniemGrupy młodzieżowe i dziecięce,
kluby uczelniane AZS
Z oświetleniem
Trening (60 min),
Pon-pt 7:00-15:00
Sb-nd 15:00-20:00
180 PLN *240 PLN *120 PLN *180 PLN *
Trening (60 min),
Pon-pt 15:00-22:00
Sb-nd 7:00-15:00
240 PLN *300 PLN *180 PLN *240 PLN *
Mecze sparingowe,
(120 min)
800 PLN **900 PLN **450 PLN **550 PLN **
Mecze mistrzowskie,
(120 min)
1000 PLN ***1100 PLN ***600 PLN ***700 PLN ***
Wynajem boiska/dzień,
***
cena do negocjacjicena do negacjacjicena do negocjacjicena do negocjacji

1. Oświetlenie boiska - 60 pln/60 min
2. Rabaty: przedpłata 10%

* w cenę wliczone jest korzystanie z 1 szatni
** w cenę wliczone jest korzystanie z 2 szatni oraz szatni sędziego
*** w cenę wliczone jest korzystanie z 2 szatni, szatni sędziego oraz nagłośnienie

BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ

 SeniorzyZ oświetleniemGrupy młodzieżowe i dziecięce,
kluby uczelniane AZS
Z oświetleniem
60 min150 PLN-120 PLN-
dzień900 PLN-cena do negocjacji-

BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

CZAS WYNAJMUCENA WYNAJMU 1 BOISKA
1 GODZINA25 PLN